СГКК- РАЗГРАД

Версия за печатВерсия за печат
Адрес: 

СГКК към АГКК

Изнесени  работни места

ГР. РАЗГРАД  7200 
ПОЩЕНСКА КУТИЯ 27
Ул. “БУЗЛУДЖА” №2, ет.6

ИНЖ. ГАНЧО ПЕТРОВ

Тел:: 084/660396;661355 
Факс: 084/660396
razgrad@cadastre.bg

гр. Исперих

ул. "В. Левски" № 70, ІІ етаж , стая № 18

Работно време:

всеки ден от 8 ч. – 12 ч. и от 13 ч. – 17 ч.

тел.08431/2178 ТСУ

Халюк Хюсеин Хюсеин

0882555634

halyukh@gmail.com

 

Гр. Цар Калоян

Обл. Разград

Площад ” Демокрация „ №1

Община гр. Цар Калоян

Стая № 213 ет. III

Сл. тел  08424 2242

Метин Селман Карасюлейман - ст.спец. ОС

e-mail: metin.k@abv.bg

Работно време  8-12 ч. и 13-17 ч.

Местоположение

Bulgaria
43° 31' 26.544" N, 26° 31' 41.6964" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица

понеделникСряда и петък

13.00 - 15.00

началника на СГКК 

Сряда

09.30 - 12.00

Местоположение

Javascript is required to view this map.