В ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 В ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-558 от 25.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Митино , община Петрич , област Благоевград;

 - Заповед № РД-18-559 от 25.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скрът , община Петрич , област Благоевград;

 - Заповед № РД-18-560 от 25.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Самуилово , община Петрич , област Благоевград;

 - Заповед № РД-18-561 от 25.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Марян , община Елена , област Велико Търново;

- Заповед № РД-18-562 от 25.10.2017 г. – за одобряване на КККР за землището на гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, област Монтана;   

 - Заповед № РД-18-563 от 25.10.2017 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Замфирово, община Берковица, област Монтана;

 - Заповед № РД-18-564 от 25.10.2017 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Боровци, община Берковица, област Монтана;

 - Заповед № РД-18-565 от 26.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брежана , община Джебел , област Кърджали;

 - Заповед № РД-18-566 от 26.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Соколяне , община Кърджали , област Кърджали;

 - Заповед № РД-18-567 от 26.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скалище , община Кърджали , област Кърджали;

 - Заповед № РД-18-568 от 26.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лиляново , община Сандански , област Благоевград;

 - Заповед № РД-18-569 от 26.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сладък кладенец , община Стара Загора , област Стара Загора;

 - Заповед № РД-18-570 от 26.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Доброглед , община Аксаково , област Варна;

 - Заповед № РД-18-572 от 27.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гега , община Петрич , област Благоевград;

 - Заповед № рд-18-573 от 27.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Крушица , община Петрич , област Благоевград;

 - Заповед № РД-18-574 от 27.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Рибница , община Петрич , област Благоевград;

 - Заповед № РД-18-575 от 27.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгуш  , община Петрич , област Благоевград;

 - Заповед № РД-18-576 от 27.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дреново , община Петрич , област Благоевград;

 - Заповед № РД-18-577 от 27.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Капатово , община Петрич , област Благоевград;

 - Заповед № РД-18-578 от 27.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кладенци , община Петрич , област Благоевград;

 - Заповед № РД-18-579 от 27.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крин , община Кърджали , област Кърджали;

 - Заповед № РД-18-580 от 27.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Плъстина , община Омуртаг , област Търговище;

 - Заповед № РД-18-581 от 27.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ново село , община Велико Търново , област Велико Търново;

 - Заповед № РД-18-582 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Красноселци , община Омуртаг , област Търговище;

 - Заповед № РД-18-583 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Врани кон , община Омуртаг , област Търговище;

 - Заповед № РД-18-584 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Илийно , община Омуртаг , област Търговище;

 - Заповед № РД-18-585 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Водица , община Попово , област Търговище;

 - Заповед № РД-18-586 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Кабда , община Попово , област Търговище;

 - Заповед № РД-18-587 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна крепост , община Кърджали , област Кърджали;

 - Заповед № РД-18-588 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Звиница , община Кърджали , област Кърджали;

 - Заповед № РД-18-589 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Звъника , община Кърджали , област Кърджали;

 - Заповед № РД-18-590 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калоянци , община Кърджали , област Кърджали;

 - Заповед № РД-18-591 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крайно село , община Кърджали , област Кърджали;

 - Заповед № РД-18-592 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орешница , община Кърджали , област Кърджали;

 - Заповед № РД-18-593 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стремци , община Кърджали , област Кърджали;

 - Заповед № РД-18-594 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Татково , община Кърджали , област Кърджали;

 - Заповед № РД-18-595 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черешица , община Кърджали , област Кърджали;

 - Заповед № РД-18-596 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ястреб , община Кърджали , област Кърджали;

 - Заповед № РД-18-597 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скалица , община Тунджа , област Ямбол;

 - Заповед № РД-18-598 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Безмер , община Тунджа , област Ямбол;

 - Заповед № РД-18-599 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добрич , община Димитровград , област Хасково;

 - Заповед № РД-18-600 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крепост , община Димитровград , област Хасково;

 - Заповед № РД-18-601 от 31.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царевец , община Добрич - селска , област Добрич.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.