В ДВ бр. 76 от 14.09.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ бр. 76 от 14.09.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Кърджали съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Черноочене, с. Пряпорец, с. Среднево, с. Каблешково и с. Нови пазар, община Черноочене, гр. Момчилград, община Момчилград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 15.10.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Кърджали.

 

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Перущица, община Перущица, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 15.10.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.