В ДВ, бр. 74 от 07.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 74 от 07.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1440 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търничени, община Павел баня, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1441 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мокреш, община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № РД-18-1442 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Йонково, община Исперих, област Разград;

Заповед № РД-18-1443 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Конево, община Исперих, област Разград;

Заповед № РД-18-1444 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лудогорци, община Исперих, област Разград;

Заповед № РД-18-1445 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Печеница, община Исперих, област Разград;

Заповед № РД-18-1446 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тодорово, община Исперих, област Разград;

Заповед № РД-18-1447 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яким Груево, община Исперих, област Разград;

Заповед № РД-18-1448 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Балей, община Брегово, област Видин;

Заповед № РД-18-1449 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Връв, община Брегово, област Видин;

Заповед № РД-18-1450 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Делейна, община Брегово, област Видин;

Заповед № РД-18-1451 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калина, община Брегово, област Видин;

Заповед № РД-18-1452 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Косово, община Брегово, област Видин;

Заповед № РД-18-1453 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Куделин, община Брегово, област Видин;

Заповед № РД-18-1454 от 07.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тияновци, община Брегово, област Видин;

Заповед № РД-18-1455 от 09.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борущица, община Мъглиж, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1456 от 09.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ветрен, община Мъглиж, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1457 от 09.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зимница, община Мъглиж, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1458 от 09.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Селце, община Мъглиж, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1459 от 09.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1460 от 09.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шаново, община Мъглиж, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1461 от 09.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Юлиево, община Мъглиж, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1462 от 09.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1463 от 09.08.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Сахране, община Павел баня, област Стара Загора.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.