В ДВ, бр. 59 от 17.07.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 59 от 17.07.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1240 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кавлак, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1241 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лозен, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1242 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белица, община Любимец, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1243 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Васково, община Любимец, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1244 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбовец, община Любимец, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1245 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Йерусалимово, община Любимец, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1246 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малко градище, община Любимец, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1247 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Оряхово, община Любимец, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1248 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград;

-      Заповед № РД-18-1249 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Варник, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1250 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дервишка могила, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1251 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Димитровче, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1252 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Момково, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1253 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пъстрогор, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1254 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Равна гора, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1255 от 15.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Райкова могила, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1256 от 19.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каниц, община Бойница, област Видин;

-      Заповед № РД-18-1257 от 19.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Костур, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1258 от 19.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Левка, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1259 от 19.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лисово, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1260 от 19.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мезек, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1261 от 19.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Михалич, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1262 от 19.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мустрак, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1263 от 21.6.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-1264 от 21.6.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Ситово, община Ситово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-1265 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за землището на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1266 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Женда, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1267 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Йончово, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1268 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Паничково, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1269 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Периловец, община Бойница, област Видин;

-      Заповед № РД-18-1270 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Раброво, община Бойница, област Видин;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.